Дайте оцінку сайту
  • ТЕКСТ НОВИНИ

Науково-методичний супровід  щодо вивчення інформатики  у 2-4 класах у 2013-201навчальному році

 

2013-2014 навчальний рік є особливим для вчителів інформатики. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з інформатики. З 2013-2014 навчального року курс інформатики за рахунок інваріантних годин вводиться також в навчальні плани початкової школи. Тому вчителям інформатики необхідно перед початком навчального року обов’язково ознайомитись зі всіма новими документами.

Початкова школа

У 2 класі викладається новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики»  за рахунок годин інваріантної складової (1 год на тиждень)  за новою програмою «Сходинки до інформатики. 2-4 класи» для ЗНЗ (автори програми: Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Коршунова О.В., Ривкінд Й.Я., Ривкінд Ф.М.) відповідно до нового Державного стандарту  початкової загальної освіти, затвердженого у 2011 р. Починаючи з 2 класу учні ознайомлюються з початковими понят­тями інформатики, використовують комп’ютер для вивчення інших предметів (мова, математика, природознавство тощо), розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мис­лення та творчі здібності (Програму надруковано у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – № 4-5. – 2006 та розміщено на сайті МОНУ http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/05_shod_informatuka.pdf ).

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2 класі за новою програмою надано в додатку до листа МОН від 30.05.2013 №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах». Звертаємо увагу на те, що в 2013-2014 навчальному році:

-   курс «Сходинки до інформатики» розрахований на 35 годин у другому класі з розрахунку 1 година на тиждень;

-   тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах у других класах становить 40 хвилин;

-   навчальні досягнення учнів 2-х класів з предмету «Сходинки до інформатики» мають оцінюватись вербально;

-   за відмінні успіхи в навчанні учні 2- х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні”;

-   домашні завдання з інформатики  задавати не бажано, окрім випадків визначених у підручниках (обговоріть з батьками, тощо);

-   кожний урок при вивченні «Сходинок до інформатики» проводиться із використанням комп’ютерів, тому клас ділиться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі, відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517;

-   при використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 "Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах";

-   час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не повинен сумарно перевищувати 15 хвилин. Весь інший час уроку вчитель знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і закріплення вивченого матеріалу;

-   після роботи за комп’ютером необхідно проводити гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці;

-   відповідно до Галузевої угоди між Міністерством та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки передавати уроки з окремих предметів у початкових класах іншим спеціалістам, наприклад, уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров’я можна за наявності  об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

 


У 2 класі вивчення предмету «Сходинки до інформатики»  здійснюватиметься за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними у основному та додатковому переліках навчальної літератури, рекомендованої для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році, які розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти  і науки  www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua

У 3-4 класах інформатика може викладатися за рахунок годин варіативної складової. Якщо у 2012-2013 н.р. учні 2 класів вивчали інформатику за однією із таких програм:

-   «Сходинки до інформатики. 2-4 класи» для ЗНЗ (автори: Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.). Детальна інформація на сайті: http://dvsvit.com.ua

-   пропедевтичного курсу інформатики «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів. 2-4 класи» для ЗНЗ (автор Коршунова О.В.). (Коршунова О.В. Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 368 с.). Детальна інформація на сайті: http://vesna-books.com.ua/books/index/all/shukachi-skarbiv/ 

-   пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд». Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи» (автор Антонова О.П. Шепетівський НВК №2 школа-гімназія, Хмельницька область. (Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011) (Інформатика в школі. – ВГ «Основа». -  №8. - 2012). Детальна інформація на сайті: http://aspekt-edu.kiev.ua/,

то у 3-4 класах можна продовжити навчання за цими програмами.

Для учнів 3-4 класів чинними є Типові навчальні плани, затверджені наказом Міністерства від 29.11.2005 р. № 682. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 3-4 класах прописані в листі МОНСМ України від 01.06.12 №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін». Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інструктивно-методичному листі про викладання інформатики у 2010-2011 навчального року та в Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р., №22-24, 2012 р.

Звертаємо увагу на те, що:

-   програма курсу «Інформаційна культура» 1-2 клас (автори: Пушкарьова Т.О., Саражинська Н.А., Гущина Н.І.) рекомендована для навчальних закладів, які працюють за проектами «1 учень - 1 комп’ютер» та «Росток»;

-   програма «Прикладна інформатика. 1-4 класи» (автори: Л. Журавльова, Т. Проценко) рекомендована для позакласної роботи, 2 години на тиждень за рахунок варіативної складової навчальних планів (програму надруковано в збірнику «Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Базового навчального плану». Книга 3 / Упор.: Г.Ф.Древаль, Л.Ф.Щербакова, А.В.Лотоцька. - Тернопіль: Мадрівець, 2012. - 200 c.).